Fundacja Nasze Szczęścia

Aktywny czas dla rodziców i dzieci

Miejsce gdzie twoja rodzina nie będzie się nudzić

Nasze korzenie

O fundacji

Fundacja Nasze Szczęścia wyrasta z doświadczeń zebranych podczas działalności Klubu Mam Gminy Stare Babice. Powstała po to, by dodać skrzydeł rodzicom, wspierać ich w świadomym rodzicielstwie oraz integrować małych i dużych.

Prowadzimy zajęcia, spotkania i warsztaty dla rodziców, małych i większych dzieci i dla całych rodzin. Tworzymy wyjątkowe miejsce sprzyjające budowaniu relacji i powstawaniu więzi poprzez spotkania rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym. Ważnym działaniem Fundacji jest prowadzenie Klubu Mam i bezpłatnej świetlicy dla mam z małymi dziećmi. Razem szukamy odpowiedzi, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, pomagamy sobie nawzajem w sytuacjach trudnych i w odkrywaniu wciąż na nowo radości z bycia rodzicami.

 

Nasz zespół

Anna Warzycha-Druzd

PREZES

Sama jestem mamą i wiem jak wiele przyjemności ale również wyrzeczeń jest z tym związanych . 

Katarzyna Olędzka

V-ce Prezes

Jestem mamą, która nie lubi się nudzić dlatego bycie w fundacji daje mi możliwość realizacji  fajnych i ciekawych pomysłów.

Karina Grygielska

V-ce prezes

Kocham dzieci i zabawę z nimi. Jako mama wielu rzeczy się dowiedziałam dlatego teraz mogę swoją wiedzą dzielić się z innymi.

Cele statutowe

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną i profilaktyczną. Działalność ta ma przyczynić się do upowszechnienia idei świadomego rodzicielstwa oraz rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, a także do przeciwdziałania społecznej i zawodowej izolacji rodziców małych dzieci.

  • Organizacje szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań, działań twórczych, doradztwa specjalistycznego oraz publikację materiałów związanych z celami Fundacji.
  • Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych.
  • Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych.Prowadzenie Klubu Mam Gminy Stare Babice.
  • Działalność dobroczynną i charytatywną.
  • Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców.Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz Rodziny.
  • Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.
Close Menu
Zadzwoń do nas